ועידת האקלים האזורית

תמר ערד וירוחם

11 בינואר 2023

בואו לקחת חלק

אירועי
הועידה

ועידת אקלים אזורית 2 – קיימות, מערכות מזון ומים באזורי קיצון

11/01/2022
כנס ועידת אקלים אזורית שנייה של היחידה הסביבתית :תמר, ערד וירוחם יתקיים ב 11.01.23 בסימן "קיימות מערכות מזון ומים באזורי קיצון" הועידה תעסוק בשרשרת מערכת המזון מדשנים ,יצור, חקלאות וצרכנים. הועדה תכלול שלושה מושבים : הערכות התעשייה למשבר האקלים, חקלאות באזורי קיצון ובזבוז מזון בתיירות. במעמד ראשי הרשויות, נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים, בהנחיית ריקי בלוך ובסיקור רדיו דרום

יעדים
ומטרות

תמונות
וסרטונים

יעודכן בקרוב

מסמכים
וקישורים רלוונטים

יעודכן בקרוב