השאלון נועד להציף את דעת הציבור באזור השפלה ביחס לסוגיות אקלים לקראת הוועידה האזורית.