השאלון נועד להציף את דעת הציבור ביחס לסוגיות אקלים לקראת הועידה האזורית.