סקר בקרב הקהל הרחב שעניינו הוראת משבר האקלים במערכת החינוך, כמו גם מידת ההיכרות והעשייה של הפרט בנושא זה.