קובץ מאמרים המתייחס לשאלות מפתח ברמה האזורית מרחבית, המשפיעות על ביטחונה הלאומי של ישראל, ובהן: האם משבר האקלים מציב בפני ישראל אתגר קיומי? מדוע המזרח התיכון הוא אזור פגיע במיוחד מבחינת שינויי אקלים? כיצד יכולה הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות לתרום לביטחון האנרגטי?