הצטרפו לניסוח משותף של מסמך העמדה של מורים למען האקלים (מיועד לאנשי חינוך)