המדריך הוא כלי עבודה בשבילכן ובשבילכם: רשויות ומועצות, אגפי קיימות ואיכות סביבה, אגפי הנדסה, חברי וחברות מועצה ועוד. המדריך יסייע ליזום מהלכים להפחתת פליטות גזי חממה, להתייעלות ומעבר למקורות אנרגיה נקייה ולהיערכות לשינוי האקלים וההשלכות הנובעות מהם.