מוזמנים לקחת חלק בדיון וניסוח מסמך המדיניות: שטחים פתוחים ומערכות טבעיות, מעגל המזון האזורי ואנרגיה.