9 סרטונים שונים אשר נועדו לסייע לרשויות לקדם התקנות של מערכות סולאריות בבניינים ציבורים,