במסגרת התוכנית: יעד לאומי חדש להתייעלות באנרגיה, הפחתת 7.5% מסך הפלטות בשנת 2030 והתאוששות של המשק בעקבות משבר הקורונה.