מוזמנים להצטרף לשולחנות העגולים שיתקיימו במהלך הועידה האזורית – חינוך, תחבורה, שלטון מקומי, אנרגיה ובריאות