המרחב הפיזיטלי של וועידת החינוך ובו תכנים נוספים על המארגנים והמשתתפים