ארגז הכלים של החברה להגנת הטבע מציע פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות חברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי.