אתר אקלים ישראל הוקם במטרה לרכז ולהנגיש בצורה מיטבית ועדכנית את כל הידוע לנו על משבר האקלים. הוא מחבר ומוביל למגוון כלים ומקורות מידע מאתרים שונים ומרכז אותם במקום אחד.