אמנה משותפת של פורום ה-15 – פורום הערים העצמאיות – להפחתת פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה