מושב מעגל המזון באזור – כיצד משבר האקלים הולך להשפיע על האזור, איך הרשויות מתכוננות ומה אנחנו יכולים לעשות?