הוועידה תתקיים במרחב וירטואלי בו קישורים למושבים, תערוכות ומידע נוסף. כניסה למרחב תיעשה ע"י קישור שיישלח בסמוך לוועידה. מוזמנות.ים להיכנס למרחב לפני תחילת הוועידה.