מושב האנרגיה – האם אפשר להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות? איך אפשר לדאוג לעצמאות וריבונות אנרגטית באזור?