מצגת של דורית בנט מהמפגש בנושא אנרגיה שהתקיים ב-2/5/2021 כחלק מוועידת האקלים של שרון כרמל.