קבצים

במאגר זה תמצאו מידע מקצועי הנוגע לאתגרים שמשבר האקלים מביא איתו ושנכתב על ידי טובי המומחים, בתחומי עירונית, טבע ושטחים פתוחים, אנרגיות מתחדשות, כלכלה, חינוך ועוד הרבה.

דו"ח הערכות לשינויי אקלים של האו"ם לשנת 2020

הערכות

PDF /
ינואר 21, 2021
דו"ח של האום המציג את מצב ההערכות העולמי לשינויי האקלים. כולל הרבה נתונים המוצגים באופן ידידותי למשתמש

NZO – תוכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת

אנרגיה מדיניות

PDF /
ינואר 21, 2021

מעבר צודק לכלכלה דלת פחמן

אנרגיה כלכלה

PDF /
ינואר 21, 2021
ישראל 2050 – כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת מעבר צודק לכלכלה דלת פחמן

סקר עמדות הציבור בנושא משבר האקלים

מעורבות ציבור

PDF /
ינואר 21, 2021

עיר טובה – הנעה לפעולה – שינוי כיוון 2020

אנרגיה הערכות מדיניות רשויות

PDF /
ינואר 21, 2021

תוכנית חילוץ ירוקה 2020 – צעדים לקידום בתקציב המדינה

כלכלה מדיניות

ינואר 21, 2021

היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים – המלצות המשרד להגנה"ס

הערכות מדיניות

PDF /
ינואר 26, 2021
המלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית, המשרד להגנת הסביבה, דצמבר 2017

שינוי האקלים וההשפעה על בריאותך

PDF /
פברואר 21, 2021
ישראל נמצאת באחד מהאזורים הרגישים ביותר לשינוי האקלים משבר האקלים הוא אחד ה גורמים המשפיעים ביותר על הבריאות במאה ה- 21 ועל מדינת ישראל להיערך למען בריאות הציבור