שולחן היערכות השלטון המקומי למשבר האקלימי-אקולוגי – מסמך המלצות

PDF /
יוני 7, 2021

משבר האקלים קהילה רשויות מקומיות