היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים – המלצות המשרד להגנה"ס

PDF /
ינואר 26, 2021

הערכות מדיניות