ועידת האקלים האזורית

שרון

3-4 במרץ, 2021

בואו לקחת חלק

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, יחד עם רשויות השרון, נערכות למשבר האקלים ותשמח לשמוע את דעתך בנושא. הסקר הינו אנונימי. נודה לך מאוד שתקח/י חלק פעיל ותסייע/י לנו להבין מה חשוב לך.
הפורום ניסח מסמך ראשוני של מטרות, יעדים ומהלכים ונשמח מאוד לשמוע את דעתכם.ן לפני שאנחנו ממשיכים לפרוט ולעדכן את העשייה המקומית והאזורית בנושא.

יעדים
ומטרות

מטרת הוועידה לעלות את המודעות לנושא שינויי האקלים ולתהליך היערכות שהרשויות באזור מקיימות במסגרת הפורום להערכות לשינויי אקלים ולייצר שיתוף ציבור קטן לתהליך.
הדגש הוא לאפשר לתושבים להביע את דעתם לא רק בסיום התהליך והפרויקטים, אלא בשלב יחסית מקדים, שיוכלו באמת לקחת חלק משמעותי ביצירת התכנית להערכות אקלים.
אנחנו מתכננים:

– שיתוף ציבור דיגיטלי על יעדים ורעיונות ראשונים לפרויקטים בנושא הערכות אקלים עבור כל אחד מ-6 המושבים שלנו: חוסן קהילתי, חירום, אנרגיות מתחדשות, חום עירוני ומרחב ציבורי, קירור העיר, חלחול מים וחינוך סביבתי.
– הצגת ממצאי סקר אינטרנטי.
– אירועים בנושאי היערכות אקלים
– הרצאת זום בנושא משבר האקלים.

ועידת האקלים בשרון תהיה הועידה הראשונה מבין 14 ועידות ברחבי הארץ.

אירועי
הועידה

ועידת אקלים השרון

03/03/2021
וועידת האקלים האזורית הראשונה! יומיים של פעילות, אירועים ושיח משותף על שינוי אקלים והערכות רשויות השרון.

תמונות
וסרטונים

מסמכים
וקישורים רלוונטים

מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 2020-1975

PDF /
פברואר 10, 2021
יציבות וכושר התאוששות של צומח ומערכות אקולוגיות באזורים יובשניים לאור שינויי אקלים – מהפרט למרחב

מטרות ויעדים פורום

מטרות פורום

PDF /
ינואר 7, 2021
טבלת מטרות ויעדים היערכות רשויות השרון למשבר האקלים

עלון היערכות רשויות השרון למשבר האקלים

משבר האקלים

PDF /
ינואר 7, 2021
מנהל תחום תכנון