ועידת האקלים האזורית

נגב מערבי

בואו לקחת חלק

יעודכן בקרוב

יעדים
ומטרות

יעודכן בקרוב

אירועי
הועידה

אירוע חשיפה לבעלי תפקידים בנגב המערבי

26/04/2021
אירוע חשיפה ולמידה של וועידת האקלים האזורית בנגב המערבי במטרה לחשוף ולערב את בעלי התפקידים ברשויות המקומיות בהערכות ובהתמודדות עם השפעות משבר האקלים

תמונות
וסרטונים

יעודכן בקרוב

מסמכים
וקישורים רלוונטים

מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 2020-1975

PDF /
פברואר 10, 2021
יציבות וכושר התאוששות של צומח ומערכות אקולוגיות באזורים יובשניים לאור שינויי אקלים – מהפרט למרחב