ועידת האקלים האזורית

מפרץ חיפה

החל מה-21/4 ועד אמצע יוני...

בואו לקחת חלק

יעדים
ומטרות

ועידת האקלים של אזור מפרץ חיפה תציג שיח רב מגזרי, בשיתוף התושבים ונציגי השלטון המקומי ותשאף להניע תהליך ארוך טווח של קידום ההיערכות והטיפול בנושא שינויי האקלים תוך בניית אמון ושותפויות מקומיות סביב עתיד המפרץ.


ועדת ההיגוי מגבשת את מתווה המפגשים והנושאים המרכזיים, בעזרת סקר בעלי עניין ובאמצעות שולחנות עגולים. דיונים ציבוריים יתקיימו בחודשים מרץ ואפריל ומתוכנן אירוע מרכז גדול לקראת סוף מאי.
בוועידה שותפים נציגים מתאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, מערכת החינוך, אקדמיה וארגוני חברה אזרחית.


אנחנו רואים הצלחה בהעלאת המודעות הציבורית לנושא משבר האקלים ובקידום שיח משותף ומתמיד ובשיתוף רב ככל האפשר של בעלי עניין מגוונים.

אירועי
הועידה

תמונות
וסרטונים

מסמכים
וקישורים רלוונטים

שולחן היערכות השלטון המקומי למשבר האקלימי-אקולוגי – מסמך המלצות

משבר האקלים קהילה רשויות מקומיות

PDF /
יוני 7, 2021
מסמך סופי שמאגד את ההמלצות למדינה ולערים בנוגע להערכות מקומיות למשבר האקלים. המסמך כולל הפניות לתקצירי התכניות מהעולם וגם הסבר על התהליך שהובל בחיפה בשולחנות העגולים.

מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 2020-1975

PDF /
פברואר 10, 2021
יציבות וכושר התאוששות של צומח ומערכות אקולוגיות באזורים יובשניים לאור שינויי אקלים – מהפרט למרחב