ועידת האקלים האזורית

מודיעין

בואו לקחת חלק

יעודכן בקרוב

יעדים
ומטרות

ועידת האקלים האזורית נועדה לאפשר לציבור הרחב יותר להשמיע את קולו בהקשר של משבר האקלים, ולהכווין את הקולות שיושמעו באותן ועדות אזוריות לעבר מקבלי ההחלטות ברמה הארצית וברמה המקומית.
הועידה הינה הזדמנות למצב את מודיעין על מפת הערים המקדמות פתרונות לעתיד נקי הלוקח בחשבון את העולם שאנו משאירים לילדינו.

מטרות הועידה:

אירועי
הועידה

יעודכן בקרוב

תמונות
וסרטונים

יעודכן בקרוב

מסמכים
וקישורים רלוונטים

מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 2020-1975

PDF /
פברואר 10, 2021
יציבות וכושר התאוששות של צומח ומערכות אקולוגיות באזורים יובשניים לאור שינויי אקלים – מהפרט למרחב