ועידת האקלים האזורית

חינוך

5 ביולי 2021

בואו לקחת חלק

הוועידה תתקיים במרחב וירטואלי בו קישורים למושבים, תערוכות ומידע נוסף. כניסה למרחב תיעשה ע"י קישור שיישלח בסמוך לוועידה. מוזמנות.ים להיכנס למרחב לפני תחילת הוועידה.

יעדים
ומטרות

הועידה שמה למטרה להעלות את המודעות לעיסוק בנושא משבר האקלים במרחב החינוכי בישראל, על נגזרותיו השונות. הועידה מכוונת לקהלים מגוונים שמקדמים את החיבור של נושא משבר האקלים לחינוך: מורים, מנהלים, אנשי חינוך, נציגי רשויות מקומיות, נציגי השלטון המרכזי, תנועות נוער, החינוך הבלתי פורמאלי והציבור הרחב.
הועידה תעסוק בפערים במערכת החינוך בהתמודדות עם משבר האקלים, תיווך והכלה רגשית של המשבר בגילאים השונים, נוער ואקטיביזם ויוזמות חינוכיות בתפר בין משבר האקלים וחינוך.

אירועי
הועידה

הועידה הארצית לחינוך ומשבר האקלים

05/07/2021
מטרת הוועידה היא להעלות את המודעות לעיסוק בנושא משבר האקלים במרחב החינוכי בישראל, על נגזרותיו השונות.

תמונות
וסרטונים

מסמכים
וקישורים רלוונטים

הורים למען האקלים – מסמך עמדה

PDF /
אפריל 26, 2021
מסמך העמדה של תנועת הורים למען האקלים הלוקחים חלק בארגון הועידה

חינוך סביבתי במערכת החינוך בישראל

PDF /
מרץ 15, 2021
מסמך זה הוכן לבקשת חברת הכנסת לשעבר מיקי חיימוביץ', עבור ועדת הפנים והגנת הסביבה ועבור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. במסמך יוצג רקע קצר על התפתחות תחום החינוך הסביבתי בעשורים האחרונים בעולם ובישראל והתוכניות הפועלות כיום בתחום זה במסגרת החינוך הפורמלי במערכת החינוך בישראל.

Country progress on climate change education, training and public awareness

PDF /
פברואר 10, 2021
an analysis of country submissions under the United Nations Framework Convention on Climate Change