טופס הרשמה לוועידה הארצית
לחינוך ומשבר האקלים

**** שימו לב – תאריך חדש לוועידה

מטרת הוועידה היא להעלות את המודעות לעיסוק בנושא משבר האקלים במרחב החינוכי בישראל, על נגזרותיו השונות. 

הוועידה תתקיים במרחב וירטואלי בו קישורים למושבים, תערוכות ומידע נוסף.
כניסה למרחב תיעשה ע"י קישור שיישלח בסמוך לוועידה.
מוזמנות.ים להיכנס למרחב לפני תחילת הוועידה.
היום כולו יתקיים בזום.
 
לוח זמנים:
חלק א' – בוקר
09:00-09:30 דברי פתיחה וברכות

09:30-11:00 מושב 1 – ממצוי לרצוי – פערים בחינוך
סקירת משבר האקלים במערכת החינוך בארץ ובעולם.

11:15-12:45 מושב 2 – אז מה אפשר לעשות?
יוזמות והשראה לתכניות חינוכיות המיושמות כבר היום.
 
חלק ב' – אחה"צ
16:00-17:45 מושב 3 – נוער, מחאה ואקטיביזם
הדור הבא מוביל לשינוי וקורא לנו להצטרף
 
18:00-19:30 מושב 4 – חרדת אקלים? יש דבר כזההיבטים רגשיים של משבר האקלים וכלים לתיווך והכלה רגשית.

19:30 דברי סיכום וחידון נושא פרסים

ועידה זו הינה חלק מסדרה של ועידות אקלים אזוריות שיתקיימו לקראת ועידת האקלים העולמית. 

מידע נוסף על הוועידה באתר – https://climatemeet.org.il/

לדף האירוע בפייסבוק 
הוועידה הארצית לחינוך ומשבר האקלים | Facebook

קישור יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שמופיעה בטופס ההרשמה, בסמוך למועד האירוע