מי אנחנו

ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג בCOP 26.

החל מחודש מרץ ועד יוני 2021 יתקיימו בישראל כ-14 ועידות אקלים אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר נועדו לערב ולרתום את הציבור ואת הרשויות המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים. הועידות ישקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל הנוגע לסביבה ומשבר האקלים.

משבר האקלים העולמי מחייב אותנו לנקוט בצעדים משמעותיים בכדי לצמצם את ממדי המשבר, להיערך לקראתו ולבנות חוסן קהילתי. אנו מאמינים שקיום וועידות שכאלה, בשיתוף של הציבור, היחידות הסביבתיות, ארגונים מהחברה האזרחית והרשויות המקומיות, יאפשרו לנו למצוא יחד פתרונות מקומיים למשבר ולהערך אליו באופן המתאים לאתגרים אשר צפויים בכל אזור ואזור.

לרשויות המקומיות תפקיד מפתח בשינוי הכיוון הנדרש לנו לטובת היערכות לשינויי האקלים. ערים ומועצות מקומיות בישראל, עוברות פיתוח מואץ, ודווקא כאן יוכל להתפתח מודל חדש לחיים טובים – בשימוש מושכל ומקיים במשאבים, ביצירת חוסן ובלי להשאיר אף אחד מאחור. בכדי לעשות זאת, דרושה חשיבה משותפת לכל הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית, שתבטיח את היכולת לחזק את הרשויות המקומיות אל מול משבר. חיזוק החוסן החברתי, הכלכלי והתשתיתי של הרשות.

ועידות האקלים האזוריות מקודמות ונתמכות על ידי קואליציית ארגוני האקלים בישראל.

השארו מעודכנים

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת עדכונים בנושא משבר האקלים: